منتجات

برجولة راتان USB  3م - kabbanifurniture
-25%

برجولة راتان USB 3م

LE 12,990
LE 17,530
لقد وفرت LE 4,540
برجولة عربي 2.5م - kabbanifurniture
-24%

برجولة عربي 2.5م

LE 27,800
LE 37,060
لقد وفرت LE 9,260
ترابيزة تليفزيون - 701 - kabbanifurniture
-20%

ترابيزة تليفزيون - 701

LE 4,230
LE 5,290
لقد وفرت LE 1,060
ترابيزة تليفزيون - 701 - kabbanifurniture
-20%

ترابيزة تليفزيون - 701

LE 4,230
LE 5,290
لقد وفرت LE 1,060
ترابيزة تليفزيون - 703 - kabbanifurniture
-20%

ترابيزة تليفزيون - 703

LE 4,960
LE 6,200
لقد وفرت LE 1,240
ترابيزة تليفزيون G-TV1-120 - kabbanifurniture
-19%
  • بني فاتح
  • بني غامق

ترابيزة تليفزيون G-TV1-120

LE 1,590
LE 1,985
لقد وفرت LE 395
ترابيزة تليفزيون G-TV1-120 - kabbanifurniture
-19%
  • بني فاتح
  • بني غامق

ترابيزة تليفزيون G-TV1-120

LE 1,590
LE 1,985
لقد وفرت LE 395
ترابيزة تليفزيون G-TV2-160 - kabbanifurniture
-20%
  • بني فاتح
  • بني غامق

ترابيزة تليفزيون G-TV2-160

LE 1,930
LE 2,415
لقد وفرت LE 485
ترابيزة تليفزيون G-TV2-160 - kabbanifurniture
-20%
  • بني فاتح
  • بني غامق

ترابيزة تليفزيون G-TV2-160

LE 1,930
LE 2,415
لقد وفرت LE 485
ترابيزة تليفزيون G-TV3-180 - kabbanifurniture
-45%

ترابيزة تليفزيون G-TV4-180

LE 3,015
LE 5,485
لقد وفرت LE 2,470
ترابيزة جانبية 3 قطع G3 - kabbanifurniture
-45%

ترابيزة جانبية 3 قطع G3

LE 765
LE 1,395
لقد وفرت LE 630
ترابيزة جانبية 3 قطع G3 - kabbanifurniture
-45%

ترابيزة جانبية 3 قطع G3

LE 765
LE 1,395
لقد وفرت LE 630
ترابيزة جانبية 3 قطع G3 - kabbanifurniture
-55%

ترابيزة جانبية 3 قطع G3

LE 780
LE 1,740
لقد وفرت LE 960
ترابيزة جانبية 3 قطع KT-104 - kabbanifurniture
-20%

ترابيزة جانبية 3 قطع KT-104

LE 2,815
LE 3,520
لقد وفرت LE 705
ترابيزة جانبية 3 قطع KT-201 - kabbanifurniture
-51%

ترابيزة جانبية 3 قطع KT-201

LE 1,480
LE 3,065
لقد وفرت LE 1,585
ترابيزة جانبية KT-208 - kabbanifurniture
-45%

ترابيزة جانبية KT-208

LE 1,180
LE 2,150
لقد وفرت LE 970
ترابيزة سفرة GT - kabbanifurniture
-19%

ترابيزة سفرة GT

من LE 2,610
LE 3,260
لقد وفرت LE 650
ترابيزة سفرة T11 مع 4 كراسي - kabbanifurniture
-20%

ترابيزة سفرة T11 مع 4 كراسي

LE 5,160
LE 6,490
لقد وفرت LE 1,330
ترابيزة سفرة T12 مع 6 كراسي - kabbanifurniture
-19%

ترابيزة سفرة T12 مع 6 كراسي

LE 7,050
LE 8,810
لقد وفرت LE 1,760
ترابيزة سفرة فيجن 120 سم - kabbanifurniture
-19%

ترابيزة سفرة فيجن 120 سم

LE 5,170
LE 6,460
لقد وفرت LE 1,290
ترابيزة سفرة لازوردي 165سم - kabbanifurniture
-20%

ترابيزة سفرة لازوردي 170سم

LE 7,240
LE 9,050
لقد وفرت LE 1,810
ترابيزة شاي جانبية KT-206 - kabbanifurniture
-45%

ترابيزة شاي جانبية KT-206

LE 900
LE 1,650
لقد وفرت LE 750
ترابيزة لازوردي + 6 كراسي - kabbanifurniture
-20%

ترابيزة لازوردي + 6 كراسي

LE 15,640
LE 19,570
لقد وفرت LE 3,930
ترابيزة وسط G2 - kabbanifurniture
-20%

ترابيزة وسط G2

LE 2,580
LE 3,225
لقد وفرت LE 645